Apartmáni "Tabak" - DUCEapartman

Zveme Vás do města Duće - Omis (mezí Makarskom a Splitem). Čekaji na Vás dlouhé písečné pláže a čisté Jadransko moře, které je v podstatě dokonalá turistická destinace pro rodiny s malými dětmi.

Četné café bary a restaurace, které se nacházejí na samém mořském pobřeží jakož i blízkost měst Omiš a Split, nabízí četné možnosti pro kvalitní dovolenou a zábavu. Dlouhá turistická tradice v rodina Tabak Vám zaručují příjemnou dovolenou v překrásném prostředí. 

Náš objekt se nacházi v první řadě, pouze dvacet metrů od moře. Dvěstě metrů směrem na zapad najdete přírodní oblázkovou pláž.

Naše rodina se zabýva turistikou asi 30 let, což Vám zaručuje, že budete mít hezkou dovolenou u nás. 

Pouze 10 minut autem je vzdálená stará vesnička Duće, ve které se zachoval mediteran z dob minulých.

V minulosti náležely slavné Poljické republice, které vládl Velký kníže podle ustanovení Poljického statutu. Takovéto dědictví zanechalo nesmazatelnou stopu v okolí města, které se pyšní zachovalými příklady lidové venkovské architektury.

Omiš

Historické centrum města se nachází na východním břehu řeky Cetiny. Název města pochází z doby antiky ze slova Oneon, které znamená město na břehu. V době středověku patřilo k významným pirátstkým centrům a pirátství tvořilo významný příjem zdejších obyvatel. K tomu jim značně napomáhala poloha města a jejich lehké a rychlé lodě. Místní knížata po dlouhá stalétí prováděli pirátské nájezdy na obchodní loďstva mocných Benátek, Dubrovníku, Splitu ... V 15. století je město spolu s celou Dalmácií prodáno Benátkám. V 19. století pak město připadá postupně Rakousku a Francii, aby nakonec do konce 1. sv. v. bylo součástí Rakouska.

Původně bylo město důmyslným obranným komplexem, bylo obehnáno hradbami (z kterých se zachovali už pouze ty jižní) a pevnostmi. Jednou z nejvýznamnějších památek je stará pirátská pevnost nacházející se na vrcholu nedaleké hory. Toto místo poskytovalo skvělý přehled o případných blížících se nepřátelích a v případě potřeby bylo možné odtud svrhnout na město kamení, které by město zničilo a tím zabilo i nepřátele. K tomu ale naštěští nikdy nedošlo.Další pevností je pak benátská Mirabela z 13. století, která i nynějším návštěvníkům poskytuje kouzelný pohled na celou tuto úchvatnou krajinu. Mezi další pamětihodnosti pak patří místní kostelíky. Vlastní střed města tvoří hlavní náměstí, piazza, rozkládající se mezi západní a východní městskou branou. Hlavní ulice byla po staletí tzv. Fošala (na místě někdejšího příkopu), je však současně i hlavní tranzitní silnicí, a tak se běžný každodenní život přenesl do sousední uličky kypící životem, s vinnými sklípky, kavárničkami, restauracemi a obchody.

Patronem města je svatý Jan Nepomucký, který byl svržen z Karlova mostu do Vltavy. Na jeho počest se také koná vždy 16. května koná Den města Omiš. Během celého týdne pak probíhají oslavy spojené s koncerty a procesími. Dalším festivalem je v srpnu konaná Rybářská noc kdy se zájemci mohou zúčastnit nočního rybolovu.

Tato oblast je známá svou rozlehlou písečnou pláží, která se svažuje do moře písečnou mělčinou (až 700 m daleko do moře). Je to ideální místo pro koupání malých dětí, proto se také Omiš stala oblíbeným místem pro rodinné dovolené a samozřejmě díky impozantní přírodní scenérií. Je to ideální místo i pro aktivní dovolenou – ať už se jedná o paragliding, horolezectví, rafting a mnohé další.

©2008 Tabak Company | Contact @ : info@duceapartman.com
eXTReMe Tracker